Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 202 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ). Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

For Eyes Only - České a polské plakáty

Foyer kina Světozor (6. 2. 2018 - 30. 4. 2018) —

Výstava obsahuje šedesát plakátů polských a československých autorů vzniklých mezi léty 1960 až 1989. Tento výběr akcentuje jeden z nejčastěji používaných výtvarných symbolů (znaků): oko. Výtvarníci, ať polští nebo domácí při navrhování plakátů často používali základní znaky a symboly jako bylo právě oko, ruka, srdce, květina, zbraň atp.

Plakáty Evy Švankmajerové

Bio Oko, Praha (1. 1. 2018 - 28. 2. 2018) —

Eva Švankmajerová (25. 9. 1940 – 20. 10. 2005) byla česká výtvarnice, básnířka a prozaička.

Od roku 1970 členka Surrealistické skupiny. Na filmové tvorbě spolupracovala se svým mužem Janem Švankmajerem, ale i dalšími režiséry (mezi jinými s Evaldem Schormem, Jaromilem Jirešem a Jurajem Herzem). Je držitelkou celkem pěti Českých lvů za nejlepší výtvarný počin za filmy Lekce Faust a Šílení, za nejlepší výtvarné řešení za film Otesánek a za nejlepší filmový plakát k filmům Otesánek a Šílení.

Bergman 100

Foyer kina Aero, Praha (1. 12. 2017 - 31. 1. 2018) —

Výstava představí v rámci nastávajícího výročí (100. let od narození) dvacet plakátů k filmům legendárního švédského režiséra Ingmara Bergmana. Výběr plakátů kompiluje jak návrhy československých autorů k filmům uvedených v domácích kinech do roku 1989 tak i plakáty polských a německých tvůrců.

Karel Míšek - Plakát je poselství

Foyer kina Světozor, Praha (25. 10. 2017 - 4. 2. 2018) —

Výstave ve dvou cyklech představí 120 plakátu Prof. Karla Míška /nar.1945/.
Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Františka Muziky. Studium ukončil v roce 1970. V letech 1971–1973 studoval na Akademii výtvarných umění ve Varšavě u prof. Henryka Tomaszewského. Zabývá se především plakátovou tvorbou a grafickým designem.

Moving Station Plzeň

Moving Station Plzeň (11. 10. 2017 - 31. 12. 2017) —

Výstava představí kolekci autorských výtvarných plakátů, které do roku 1989 navrhovali v Československu přední výtvarníci. Na rozdíl od západních zemí, kde musel plakát plnit funkci komerční a reklamní, mohli tvůrci plakátů ve východních zemích filmový plakát pojímat jako umělecké dílo, obrazovou báseň.

Navigace