Detail výstavy

 

Instalace výstavy a konkrétní plakáty:

Hommage: Jan Rajlich 100

Univerzitní kino Scala, Brno (23. 9. 2020 - 23. 11. 2020) —

Sdružení Bienále Brno se rozhodlo oslavit letošní 100. výročí narození brněnského malíře a grafika-designéra Jana Rajlicha st. (1920–2016), zakladatele mezinárodního bienále grafického designu Brno, mezinárodní plakátovou akcí.
SBB pozvalo v roce 2019 sto grafiků-designérů z řad členů SBB a osobních přátel a známých Jana Rajlicha st. z mnoha zemí, aby vytvořili plakát na téma „Hommage: Jan Rajlich 100×100“.

Protože i řada dalších grafiků projevila zájem o účast, tak začátkem roku 2020 se SBB rozhodlo akci rozšířit a prostřednictvím internetu vyzvalo i další grafiky. Autoři měli možnost plakát zaměřit na osobnost, život a dílo Jana Rajlicha, nebo na téma Jan Rajlich, grafika / grafický design / design vizuálních komunikací / Bienále Brno, mohli uvést i jen iniciály JR100 a také měli možnost navrhnout variaci na některý z proslulých Rajlichových plakátů.
Své původní plakáty vytvořilo nakonec 195 autorů ze 40 zemí. Obdrženo bylo více než 330 návrhů plakátů a tak po výběru je vystaveno na dvou výstavách 200 plakátů od 166 autorů.
100 plakátů vyzvaných autorů (JR100×100) je instalováno v Místodržitelském paláci Moravské galerie v Brně (25. 9. 2020 – 28. 2. 2021).
Dalších 100 vybraných plakátů (JR100+) je ke zhlédnutí do konce listopadu 2020 ve zmenšeném formátu v Univerzitním kině Scala, kde mezi zastoupenými tvůrci nalezneme řadu ikon světového i českého grafického designu a plakátové tvorby. Z Brna je to František Borovec, Jiří Eliška, Boris Mysliveček, Jan Rajlich ml. a Andrea Uváčiková, z Česka dále například Pavel Beneš, Petr Kubín, Dagmar Kučerová Lanatová, Wojciech Osuchowski nebo Jaroslav Pejčoch, ze Slovenska mj. Andrej Haščák, Pavel Choma, Eva Jenčuráková či Mykola Kovalenko, a z dalších zemí např. Ken Cato AU, Jochen Fiedler DE, Vladimir Chaika RU, Paul Ibou BE, Chaz Maviyane-Davies ZA/US, Gérard Mermoz GB, Péter Pócs HU, Parisa Tashakori IR/US a mnozí další autoři z Argentiny, Číny, Indonésie, Japonska, Mexika, Polska, Tchaj-wanu, USA aj.
K celé plakátové akci vydává SBB katalog s reprodukcemi všech 200 vystavovaných plakátů a se vzpomínkovými texty (Vlasta Brímová CZ, Dana Doricová SK, Jan Rajlich ml. CZ, Sergej Serov RU, Zdzisław Schubert PL, Peter Simlinger AT a Václav Svoboda CZ, 170×240 mm, 160 stran).
Kurátor výstav JR100×100 a JR100+: Jan Rajlich ml.

Navigace