Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 202 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ). Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Plakáty - devadesátky - kultovky

Foyer Kina Aero, Praha (16. 4. 2019 - 20. 6. 2019) —

Výstava představuje dvacet plakátů ke kultovních filmům 90. let.
Tyto filmy se proháněly po plátnech českých kin po celá devadesátá léta a kdo je neviděl nic neznamenal. I Kinem Aero v prvních letech jeho otevření (1998) tyto bijáky svištěly horem dolem. Prolétávaly sálem a začasto jen míra pivem polité podlahy vypovídala kolik stovek lidí je hltalo.

Eva Galová – Vodrážková: Filmové plakáty

Foyer Bio Central - Hradec Králové (1. 4. 2019 - 30. 6. 2019) —

Eva Galová-Vodrážková
*28.4. 1940 Praha, grafička, textilní výtvarnice.
Od roku 1966 do roku 1972 se intenzivně věnovala tvorbě filmových plakátů ve spolupráci s redakcí Ústřední půjčovny filmů Praha. Po normalizačních změnách v redakci přestala s ÚPF spolupracovat. Od té doby se věnuje hlavně textilnímu výtvarnictví (závěsné textilní koláže).

Japonská kinematografie v českoslovensém plakátu

Foyer Bio Oko, Praha (1. 4. 2019 - 30. 6. 2019) — Japonská kinematografie byla do roku 1989 (tedy do roku ve kterém se autorské, výtvarné plakáty přestaly navrhovat) v československých kinech k vidění sporadicky. S odstupem doby se lze domnívat, že důvodem byla nesnadnost získání autorských práv k uvedení bohaté japonské kinematografie podpořená cenzurou. Pro tu byly mnohé japonské filmy příliš odvážné, sexuálně otevřené a tématicky pro socialistického člověka nevhodné. I přes tyto obtíže bylo do českých kin zakoupeno několik desítek japonských filmů a to především v 60. a 70. letech.

Aáách - Československý filmový plakát 60. - 70. let : Dům umění Opava

Dům Umění Opava (22. 3. 2019 - 16. 6. 2019) —

Výstava v Domě umění v Opavě představí soubor přibližně 200 filmových plakátů. Ten je rozdělen do čtyř základních skupin. V ambitu a oratoři najdete Profily jednotlivých výtvarníků. V 1. patře sloupové síně budou představeny plakáty k slavné Československé nové vlně a plakáty k Československým kultovním filmům a čtvrtou skupinu tvoří Plakáty k zahraničním filmům, které byly uváděny v československých kinech v 60. a 70. letech a které můžete přehlédnout v 2. patře sloupové síně.

Best of Terry posters

Foyer kina Světozor, Praha (24. 1. 2019 - 30. 4. 2019) —

Výběrová výstava představuje šedesát plakátů ze sbírky plakátů Terryho ponožky.
Po třinácti letech existence sbírka obsahuje více než dvacet tisíc plakátů. Filmové plakáty, které byly v prvních letech výhradním předmětem našeho sběratelského zájmu, jsou již několik let systematicky doplňovány o plakáty nefilmové (divadelní, výstavní, propagandu, hudební, turistické, sportovní, reklamní), kterých je v naší sbírce více než pět tisíc. V nemenší míře
jsme se zaměřili i na plakáty zahraniční. V prvé řadě jde o světově proslulé polské plakáty ale i o plakáty německé, maďarské, kubánské, sovětské a další. Zahraničních plakátů je ve sbírce TP již tři tisíce druhů.

Navigace