Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 228 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ). Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Josef Flejšar 100 (Kino Světozor)

Foyer kina Světozor, Praha (24. 11. 2021 - 15. 3. 2022) —

Narozen 28.5.1922 Nový Bydžov. Zemřel 17.5. 2010 Praha
Věnoval se užité grafice (plakát, knižní grafika, koordinovaný vizuální styl), výstavnictví a monumentální tvorbě (návrhy goblénů a dekorativních panó, sgrafitová malba a kresba).
Byl členem Svazu českých výtvarných umělců a Alliance Graphique Internationale. Studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze (1941–1943) u profesora Jaroslava Bendy. Po osvobození republiky se vrátil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1945–1947) do ateliéru pro užitou a propagační grafiku profesora Antonína Strnadela.
Po absolutoriu vstupuje do reklamního ateliéru Schlosser, později spolupracuje se skupinou propagačních grafiků v družstvu výtvarných umělců Tvar, která se v padesátých letech spojuje s reklamní skupinou Josefa Burjanka a Remo (Reklama a móda) a vzniká družstvo Propagační tvorba.
Patří k zakladatelům Skupiny průmyslových výtvarníků Umělecké besedy, nazývané Bilance podle výstav, které pořádali v letech 1958–1968. Zabýval se plakátovou tvorbou, věnoval se knižním úpravám a ilustracím.
Byl jedním z nejplodnějších československým afišitům. Vytvořil přes 400 návrhů plakátů (filmové, divadelní, výstavní).
Po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti. Ta bude v následujících měsících pokračovat a měla by v budoucnu vyústít do samostatných webových stránek věnovaných kompletnímu dílu tohoto předního tvůrce československého plakátu.

Výstavy v roce 2021 v kinech Aero, Oko a Světozor podporuje MHMP a Městská část Praha 1.

Malé oči 2021 - Fantazie nemá hranic

Foyer Bia Oko a Kina Aero, Praha (10. 11. 2021 - 28. 2. 2022) —

Sbírka plakátů Terryho ponožky připravila pro letošní ročník filmového festivalu Malé oči s tématem Fantazie nemá hranic – čáry, kouzla, magie konvolut čtyřiceti plakátů s fantaskní tématikou. Součástí výběru jsou polské cirkusové a hudební plakáty i imaginací nabité filmové plakáty Karla Vaci ( Zlatá slepice, Idiot v Paříži, Dívka s mušlí, On a Ona). Dále pak plakáty pro výstavní síň Albatros od světově uznávané malířky a ilustrátorky Květy Pacovské a návrhy pro festival Loutkářská Chrudim od Osvalda Špeliny a Jana Hlíny. Výstavní kolekci pak doplňují dva plakáty rovněž světově proslulého výtvarníka, ilustrátora a autora knih Petra Síse Modré světlo a To snad ani není možné, které navrhl pro Ústřední půjčovnu filmů před svým odchodem do USA.

Československé filmové plakáty v ní zastupují imaginací naplněné plakáty Karla Vaci, Karla Machálka a Josefa Vyleťala. Polskou plakátovou školu představují – jak filmovými tak divadelními a jazzovými plakáty – Stasys Eidrigevicius, Wieslaw Walkuski a Rafal Olbinski. Tuto výstavní kolekci plnou magie, čar a kouzel doplňuje pak malířka (autorka všech plakátů k filmům Jana Švankmajera) Eva Švankmajerová (1940-2005). Ta svým výsostným, nadreálným výtvarným jazykem nemůže chybět. Je zastoupena hned třemi plakáty. Kromě legendární Alenky v říši divů pak dvěma divadelními plakáty Ztracená pohádka (Laterna Magika) a Československá přehlídka loutkových divadel.

Výstavní projekt je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy.

Studentské plakáty ateliéru Grafický design II FUD UJEP

Bio Central, Hradec Králové (10. 11. 2021 - 28. 2. 2022) —

Série dvaceti originálních sítotiskových, filmových plakátů studentů ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN 2 FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Kolekce plakátů inspirovaná kultovními díly kinematografie, vznikla v průběhu letního semestru 2010 ve spolupráci s Terryho ponožkami.
Autoři výstavního projektu: Pavel Rajčan, Pavel Frič, Michal Slejška.
Vystavují: Lukáš Kocelský, Jan Buchtela, Lucie Kopfsteinová, Lucie Pacalová, Hanka Šradějová, Barbora Kicovová, Jakub Hrdlička, Mariana Tutschová, Patrik Antczak, Magda Čurdová, Andrea Vacovská, Jarmila Šafránková.

Národní divadlo Praha - Operní plakáty

Foyer Kina Aero, Praha (29. 9. 2021 - 15. 11. 2021) —

Pro pražskou operní scénu navrhovali plakáty přední českoslovenští výtvarníci. Divadelní, potažmo operní plakáty se na rozdíl od plakátů filmových většinou tiskly kvalitnější formou sítotisku ve formátu B1. Oba tyto faktury přispěly k jejich výrazné působivosti.

Vystavená kolekce obsahuje plakáty od těchto autorů: Adolf Born, Josef Flejšar, Jaroslav Sůra, Karel Teissig, Rostislav Vaněk a Zdeněk Ziegler. Tyto plakáty jsou rovněž vystaveny v rámci zahájení operní sezóny 2021/2022 – slavné Metropolitní opery a jejich přenosů do světových kin.

Výstavy plakátů v roce 2021 v kinech Aero, Oko a Světozor podporuje MHMP.

Japonský film v československém a polském plakátu

Kino Hvězda, Uherské Hradiště (1. 8. 2021 - 31. 8. 2021) —

Výstava představuje třicetpět československých a polských autorských výtvarných plakátů, které vznikly v rozmezí let 1959–1989 pro Ústřední půjčovnu filmů v Československu a Centralu wynajmu filmów v Polsku k filmům Akiry Kurosawy a dalších japonských režisérů.
Legendární Kurosawův opus Sedm statečných je ve vystavené kolekci zastoupen hned čtyřmi variantami. Kromě českého a polského plakátu i vynikajícím návrhem německého grafika Hanse Hillmanna pro Atlas film a studentským plakátem V. Vilímovského.
Významní čeští afišisté Zdeněk Ziegler, Karel Vaca a Bedřich Dlouhý navrhli plakáty k filmům Děrsu Uzala, Nebe a Peklo a Rašomon. Nejpilnější autor polského plakátu (více než 1000 realizovaných návrhů) Waldemar Swierzy navrhl plakát ke Kagemušovi.
Kurosawovi filmy jsou ve výstavě doplněny dalšími plakáty slavných japonských režisérů. Masaki Kobayashi je v expozici zastoupen hned sedmi plakáty: Harakiri, Kwaidan, Óda na unaveného člověka a Vzpoura. Film Kaneta Shindoá Ostrov lze vidět jak v polském tak českém provedení (Waldemar Swierzy a Jiří Balcar). Největší zajímavostí je pak japonský originální plakát, který si k filmu Kagemuša navrhl sám Akira Kurosawa.

Navigace