Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 208 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ). Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Ženy v československém filmovém plakátu: Olga Poláčková-Vyleťalová (Kino Světozor)

(16. 3. 2022 - 16. 4. 2022) —

Autorská výstava filmových plakátů Olgy Poláčkové-Vyleťalové, autorky slavného plakátu Něžná a více než 100 dalších.

Výstavní projekt je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy a Městská části Praha 1.

Akira Kurosawa a japonský film (Kino Scala)

(1. 1. 2022 - 28. 3. 2022) —

Výstava představuje třicetpět československých a polských autorských výtvarných plakátů, které vznikly v rozmezí let 1959–1989 pro Ústřední půjčovnu filmů v Československu a Centralu wynajmu filmów v Polsku k filmům Akiry Kurosawy a dalších japonských režisérů.
Legendární Kurosawův opus Sedm statečných je ve vystavené kolekci zastoupen hned čtyřmi variantami. Kromě českého a polského plakátu i vynikajícím návrhem německého grafika Hanse Hillmanna pro Atlas film a studentským plakátem V. Vilímovského.
Významní čeští afišisté Zdeněk Ziegler, Karel Vaca a Bedřich Dlouhý navrhli plakáty k filmům Děrsu Uzala, Nebe a Peklo a Rašomon. Nejpilnější autor polského plakátu (více než 1000 realizovaných návrhů) Waldemar Swierzy navrhl plakát ke Kagemušovi.
Kurosawovi filmy jsou ve výstavě doplněny dalšími plakáty slavných japonských režisérů. Masaki Kobayashi je v expozici zastoupen hned sedmi plakáty: Harakiri, Kwaidan, Óda na unaveného člověka a Vzpoura. Film Kaneta Shindoá Ostrov lze vidět jak v polském tak českém provedení (Waldemar Swierzy a Jiří Balcar). Největší zajímavostí je pak japonský originální plakát, který si k filmu Kagemuša navrhl sám Akira Kurosawa.

Josef Flejšar 100 (Kino Světozor)

Foyer kina Světozor, Praha (24. 11. 2021 - 15. 3. 2022) —

Narozen 28.5.1922 Nový Bydžov. Zemřel 17.5. 2010 Praha
Věnoval se užité grafice (plakát, knižní grafika, koordinovaný vizuální styl), výstavnictví a monumentální tvorbě (návrhy goblénů a dekorativních panó, sgrafitová malba a kresba).
Byl členem Svazu českých výtvarných umělců a Alliance Graphique Internationale. Studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole v Praze (1941–1943) u profesora Jaroslava Bendy. Po osvobození republiky se vrátil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (1945–1947) do ateliéru pro užitou a propagační grafiku profesora Antonína Strnadela.
Po absolutoriu vstupuje do reklamního ateliéru Schlosser, později spolupracuje se skupinou propagačních grafiků v družstvu výtvarných umělců Tvar, která se v padesátých letech spojuje s reklamní skupinou Josefa Burjanka a Remo (Reklama a móda) a vzniká družstvo Propagační tvorba.
Patří k zakladatelům Skupiny průmyslových výtvarníků Umělecké besedy, nazývané Bilance podle výstav, které pořádali v letech 1958–1968. Zabýval se plakátovou tvorbou, věnoval se knižním úpravám a ilustracím.
Byl jedním z nejplodnějších československým afišitům. Vytvořil přes 400 návrhů plakátů (filmové, divadelní, výstavní).
Po dohodě s rodinou Josefa Flejšara jsme začali zpracovávat jeho významnou plakátovou pozůstalost. Uvedení 350 plakátů na našich webových stránkách terryhoponozky.cz a tato výstava je prvním výsledkem naší dokumentační činnosti. Ta bude v následujících měsících pokračovat a měla by v budoucnu vyústít do samostatných webových stránek věnovaných kompletnímu dílu tohoto předního tvůrce československého plakátu.

Výstavy v roce 2021 v kinech Aero, Oko a Světozor podporuje MHMP a Městská část Praha 1.

Malé oči 2021 - Fantazie nemá hranic

Foyer Bia Oko a Kina Aero, Praha (10. 11. 2021 - 28. 2. 2022) —

Sbírka plakátů Terryho ponožky připravila pro letošní ročník filmového festivalu Malé oči s tématem Fantazie nemá hranic – čáry, kouzla, magie konvolut čtyřiceti plakátů s fantaskní tématikou. Součástí výběru jsou polské cirkusové a hudební plakáty i imaginací nabité filmové plakáty Karla Vaci ( Zlatá slepice, Idiot v Paříži, Dívka s mušlí, On a Ona). Dále pak plakáty pro výstavní síň Albatros od světově uznávané malířky a ilustrátorky Květy Pacovské a návrhy pro festival Loutkářská Chrudim od Osvalda Špeliny a Jana Hlíny. Výstavní kolekci pak doplňují dva plakáty rovněž světově proslulého výtvarníka, ilustrátora a autora knih Petra Síse Modré světlo a To snad ani není možné, které navrhl pro Ústřední půjčovnu filmů před svým odchodem do USA.

Československé filmové plakáty v ní zastupují imaginací naplněné plakáty Karla Vaci, Karla Machálka a Josefa Vyleťala. Polskou plakátovou školu představují – jak filmovými tak divadelními a jazzovými plakáty – Stasys Eidrigevicius, Wieslaw Walkuski a Rafal Olbinski. Tuto výstavní kolekci plnou magie, čar a kouzel doplňuje pak malířka (autorka všech plakátů k filmům Jana Švankmajera) Eva Švankmajerová (1940-2005). Ta svým výsostným, nadreálným výtvarným jazykem nemůže chybět. Je zastoupena hned třemi plakáty. Kromě legendární Alenky v říši divů pak dvěma divadelními plakáty Ztracená pohádka (Laterna Magika) a Československá přehlídka loutkových divadel.

Výstavní projekt je realizován s finanční podporou hl.m.Prahy.

Studentské plakáty ateliéru Grafický design II FUD UJEP

Bio Central, Hradec Králové (10. 11. 2021 - 28. 2. 2022) —

Série dvaceti originálních sítotiskových, filmových plakátů studentů ATELIÉRU GRAFICKÝ DESIGN 2 FUD UJEP v Ústí nad Labem.
Kolekce plakátů inspirovaná kultovními díly kinematografie, vznikla v průběhu letního semestru 2010 ve spolupráci s Terryho ponožkami.
Autoři výstavního projektu: Pavel Rajčan, Pavel Frič, Michal Slejška.
Vystavují: Lukáš Kocelský, Jan Buchtela, Lucie Kopfsteinová, Lucie Pacalová, Hanka Šradějová, Barbora Kicovová, Jakub Hrdlička, Mariana Tutschová, Patrik Antczak, Magda Čurdová, Andrea Vacovská, Jarmila Šafránková.

Navigace