Výstavní činnost

Chronologicky řazený archiv 208 výstav filmových plakátů, jež se nám podařilo realizovat během čtrnácti let naší existence nejen v Čechách, ale i v zahraničí ( USA, Japonsko, Polsko, Itálie, Španělsko , Rakousko ). Máte-li zájem o uspořádání výstavy kontaktujte nás .

Podrobněji Vše

Japonská kinematografie v českoslovensém plakátu

Foyer Bio Oko, Praha (1. 4. 2019 - 30. 6. 2019) — Japonská kinematografie byla do roku 1989 (tedy do roku ve kterém se autorské, výtvarné plakáty přestaly navrhovat) v československých kinech k vidění sporadicky. S odstupem doby se lze domnívat, že důvodem byla nesnadnost získání autorských práv k uvedení bohaté japonské kinematografie podpořená cenzurou. Pro tu byly mnohé japonské filmy příliš odvážné, sexuálně otevřené a tématicky pro socialistického člověka nevhodné. I přes tyto obtíže bylo do českých kin zakoupeno několik desítek japonských filmů a to především v 60. a 70. letech.

Aáách - Československý filmový plakát 60. - 70. let : Dům umění Opava

Dům Umění Opava (22. 3. 2019 - 16. 6. 2019) —

Výstava v Domě umění v Opavě představí soubor přibližně 200 filmových plakátů. Ten je rozdělen do čtyř základních skupin. V ambitu a oratoři najdete Profily jednotlivých výtvarníků. V 1. patře sloupové síně budou představeny plakáty k slavné Československé nové vlně a plakáty k Československým kultovním filmům a čtvrtou skupinu tvoří Plakáty k zahraničním filmům, které byly uváděny v československých kinech v 60. a 70. letech a které můžete přehlédnout v 2. patře sloupové síně.

Best of Terry posters

Foyer kina Světozor, Praha (24. 1. 2019 - 30. 4. 2019) —

Výběrová výstava představuje šedesát plakátů ze sbírky plakátů Terryho ponožky.
Po třinácti letech existence sbírka obsahuje více než dvacet tisíc plakátů. Filmové plakáty, které byly v prvních letech výhradním předmětem našeho sběratelského zájmu, jsou již několik let systematicky doplňovány o plakáty nefilmové (divadelní, výstavní, propagandu, hudební, turistické, sportovní, reklamní), kterých je v naší sbírce více než pět tisíc. V nemenší míře
jsme se zaměřili i na plakáty zahraniční. V prvé řadě jde o světově proslulé polské plakáty ale i o plakáty německé, maďarské, kubánské, sovětské a další. Zahraničních plakátů je ve sbírce TP již tři tisíce druhů.

Hlava, tvář, maska v polském filmovém a divadelním plakátu

Foyer Bia Oko, Praha (12. 12. 2018 - 12. 3. 2019) — Výstava představuje dvacet polských plakátů na kterých jejich tvůrci pracovali s dominantním zobrazením detailu lidské hlavy, tváře. Ta je ze své podstaty velmi častým ústředním motivem ať filmového nebo divadelního plakátu a právě polští grafičtí designéři na svých plakátech z druhé půlky XX. století v tomto vynikali.

Jak medvědi od Kolína jeli k vodě a pak dělali reklamu

Kino Aero, Praha (12. 12. 2018 - 12. 3. 2019) — Výstava filmových plakátů, volně doprovází chystaný cyklus Mistři animace který bude probíhat v kině Aero v roce 2019. Představuje 48 plakátů k dětským animovaným pásmům. Ta před rokem 1989 tvořila velmi výraznou a populární dramaturgickou položku v promítání kin a především o víkendech plnila česká kina rodinami s dětmi.

Navigace