Detail výstavy

 

Kája Saudek - Filmové plakáty

Foer kina Aero, Praha (1. 9. 2020 - 30. 10. 2020) —

Kája Saudek (1935) je nejvýznamnější český komiksový tvůrce, zakladatel typické “saudkovské” komiksové školy a zároveň jediná osobnost v domácím komiksu, jejíž věhlas přesáhl hranice České republiky (respektive Československa).

Podle svých vlastních slov je komiksem přímo odkojen – číst se učil na příhodách Kocoura Felixe, po něm propadl Disneyho postavičkám a po válce objevil klasické americké superhrdiny jako Captain America nebo Wild Cat. Brzy nato začal spolu s bratrem Janem kreslit první vlastní komiksy pro třídní časopis. Tyto rané pokusy ustaly spolu s koncem základní školy, po níž Kája Saudek nesměl z politických důvodů pokračovat v dalším studiu. Začal se živit jako technický kreslič a posléze odešel dělat kulisáka na Barrandov, kde se propracoval až na místo pomocného architekta. V té době se jeho šuplík stále plnil jednotlivými obrázky i torzy kreslených příběhů, na publikování takovýchto komiksů ale v 50.a na počátku 60.let nebylo ani pomyšlení.
K průlomu došlo v roce 1966, kdy ho Miloš Macourek přizval ke spolupráci na filmu Kdo chce zabít Jessii? Saudek výtvarně zpracoval titulky a plakát (obé v duchu svého oblíbeného žánru) a vytvořil pro film několik stran fiktivního komiksu o honbě za antigravitačními rukavicemi.
Nejplodnější období Saudkovy plakátové tvorby (stejně jako jeho tvorby komiksové) končí rokem 1971, kdy mu bylo zakázáno veřejně publikovat. Tento zákaz byl vlastně likvidační. I přes pozdější zmírnění zákazu se Saudek volnosti při tvorbě plakátů již nedočkal. Návrhy na různé typy písma u schvalovatelů procházely, bravurní tvůrčí komiksová kresba už méně, komunisté ji nebyli schopni strávit. Konečné verze plakátu mnohdy úplně potlačují autorův rukopis, když obsahují tištěné písmo a foto z filmu. Represe režimu však nepřipravila Saudka o uznání, kterého se mu dostává ve stále větší míře i v zahraničí. Jeho komiksová tvorba je vysoce ceněná a i o jeho filmové plakáty je mezi sběrateli velký zájem.

Kája Saudek zemřel v roce 2015

Výstavy v roce 2020 v kinech Aero, Oko a Světozor podporuje MHMP.

Navigace