Knihy/časopisy - celkem: 538

Knižní novinky/reedice (80), Odborná literatura (379), Iluminace (31),
Kino ikon (4), Film a doba (14), Cinepur (16),
Profily, lexikony (357), Revolver Revue (26), Revue/Edice Analogon (9),
Beletrie (140), Kinečko-časopis (7), Knihy/časopisy s DVD přílohami (12)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kniha
Český hraný film III (1945 - 1960)

 

Bonusy / info: dvojjazyčná verze, also in english language

Profily, lexikony

580 Kč

 

Kniha
Český hraný film IV (1961-1970)

 

Bonusy / info: dvojjazyčná verze, also in english language

Profily, lexikony

999 Kč

 

Kniha
Český hraný film V. (1971 - 1980)

 

Bonusy / info: dvojjazyčná verze, also in english language

Profily, lexikony

890 Kč

 

Kniha
Český hraný film VI. (1981 - 1993)

 

Bonusy / info: dvojjazyčná verze, also in english language

Profily, lexikony

999 Kč

 

Kniha
Čeští filmaři, něžní barbaři

 

Autor knihy: Pavel Melounek

Profily, lexikony

140 Kč

 

Kniha
Čirá anarchie

 

Autor knihy: Woody Allen

Beletrie

238 Kč

 

Kniha
Čtenáři filmu - diváci časopisu

 

Autor knihy: Markéta Lošťáková
Vydavatelství: Pistorius & Olšanská

Odborná literatura,
Profily, lexikony

169 Kč

 

Kniha
Čtyřikrát dva

 

Autor knihy: Stanislava Přádná

Odborná literatura

195 Kč

 

Kniha
DALEKÁ CESTA. Kritické a analytické studie

 

Autor knihy: Zdeněk Hudec, Andrea Schnapková
Vydavatelství: Casablanca

Odborná literatura,
Profily, lexikony,
Knižní novinky/reedice

229 Kč

 

Kniha
Dějiny Akademie múzických umění v Praze

 

Autor knihy: Martin Franc
Vydavatelství: NAMU

Odborná literatura,
Profily, lexikony,
Žurnalistika

389 Kč

 

Kniha
Dějiny filmové hudby

 

Autor knihy: Mervyn Cooke

Odborná literatura,
Profily, lexikony

649 Kč

 

Kniha
Dějiny loutkového divadla v Evropě

 

Autor knihy: Charles Magnin
Vydavatelství: NAMU

Odborná literatura,
Profily, lexikony

279 Kč

 

Kniha
Dejiny slovenskej kinematografie 1896 - 1969

 

Autor knihy: Václav Macek, Jelena Paštéková

Odborná literatura,
Profily, lexikony

1 500 Kč

 

Kniha
Dejiny Slovenskej televízie - Náčrt vývojových tendencií kultúrotvornej inštitúcie (1956 - 1989)

 

Autor knihy: Ivan Stadtrucker

Odborná literatura,
Profily, lexikony

350 Kč

 

Kniha
Deník chamtivýho parchanta

 

Autor knihy: Eric Idle

Beletrie

278 Kč

 

Kniha
Deník I. 1948-1956

 

Autor knihy: Pavel Juráček
Vydavatelství: Torst

Beletrie,
Profily, lexikony

599 Kč

 

Navigace