Detail výstavy

 

Akční kluci z plakátu

Foyer kina Aero, Praha (13. 5. 2022 - 31. 7. 2022) —

Filmové plakáty mají za cíl přilákat pozornost k filmům, které propagují, přičemž toho mohou docílit různými způsoby. V 80. letech v Československu převládal styl uměleckého plakátu, který namísto přímočarých lákadel sázel na osobité uchopení samotného média plakátu a jednotlivých vizuálních elementů. Tento trend byl v přímém kontrastu se západními propagačními strategiemi. Ty upřednostňovaly fotografickou realističnost před uměleckou stylizací a kladly zásadní důraz na tváře herců. V případě akčních filmů hollywoodské plakáty vyloženě napomáhaly tvorbě hvězd, když představitele filmů vyobrazovaly takřka až jako ikony. A diváci, obzvláště ti dospívající k nim právě díky propagačním materiálům tak rádi vzhlíželi jako k modlám, ať už jen na plakátovacích plochách kin, nebo ideálně ve vlastních pokojíčcích. Můžeme pak říci, že plakáty hrály klíčovou úlohu při formování nejen samotných akčních hvězd, ale na druhé straně také jejich fanoušků.
Kolekce plakátů na akční filmy z české distribuce vystavená v kině Aero doprovází pravidelný cyklus Encyklopedie akčního filmu, který kultovní kino připravuje ve spolupráci s webem MovieZone.cz. Výběr zahrnuje plakáty z 80. a 90. let a ilustruje střet dvou výše popsaných tendencích v tvůrčím uchopení plakátů. K tomu docházelo v první polovině 90. let, kdy na jedné straně ještě doznívala tradice uměleckého plakátu, ale čelila stále striktnějším zadáním na propagaci velkých akčních hvězd, jejichž věhlas se ustanovil již dříve na videu. Paradoxně však nejvýstižnějším a nejatraktivnějším plakátem z dané doby zůstává původní ilustrace Káji Saudka k céčkovému bijáku Žoldáci, která svou dynamikou a nadsázkou zastiňuje strnulost pózujících figur jiných plakátů. Vedle proměny vizuálních motivů výstava připomíná také dnes už zcela vymizelou praxi, kdy plakáty namísto dnešních úderných a marketingově vycizelovaných sloganů obsahovaly strohé anotace, které dnes působí spíše úsměvně.

Navigace